A.Buczek (BU)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 3fG-2/2 j.polski @
  4a-2/3 j.ang k @
7d-1/2 j.polski 39
4a-2/3 j.ang k @
2 8:55- 9:40 7d-1/2 j.polski 22
3fG-2/2 j.polski @
3fG-2/2 j.polski @
7d-2/2 geografia @
8d-2/2 j.polski @
3 9:50-10:35 3fG-2/2 geografia @
8d-2/2 j.polski @
3fG-2/2 j.polski @
   
4 10:45-11:30   3fG-2/2 geografia @
7d-2/2 geografia @
8d-2/2 j.polski @
3aG-2/2 geografia @
5 11:45-12:30 8d-2/2 j.polski @
7d-1/2 j.polski 22
3aG-2/2 geografia @
8d-2/2 j.polski @
 
6 12:45-13:30   4a-2/3 j.ang k @
7d-1/2 j.polski 23
3fG-2/2 j.polski @
 
7 13:40-14:25 8d-2/2 geografia @
  7d-1/2 j.polski 23
   
Drukuj plan
wygenerowano 17.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum